Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Luận án nhằm tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp và xác định giá trị khoa học của những tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình giáo dục đào tạo và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành báo chí, từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV báo chí theo tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên trong các trường đào tạo chuyên ngành báo chí. | - Công tác GDĐĐNN cho SVBC đã đạt được những kết quả nhất định. Đó là đào tạo nên những nhà báo có đủ những phẩm chất NN và năng lực NN đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội và NN, thực hiện quan điểm và đường lối giáo dục của Đảng, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, công tác GDĐĐNN cho SVBC vẫn còn những hạn chế nhất định, thể hiện: Một bộ phận SVBC, với tư cách là “sản phẩm” của công tác GDĐĐNN, chạy theo lối sống thực dụng, coi thường các giá trị tinh thần, đề cao các giá trị vật chất, chưa tiếp thu được giá trị truyền thống “mắt sáng, lòng trong, bút sắc ” và những tấm gương của nhà báo lão thành của dân tộc; ngay còn ngồi trên ghế nhà trường đã thể hiện quyền lực của nghề nghiệp bằng việc “vòi vĩnh” trong quá trình tác nghiệp, không trung thực trong học hành và rèn luyện bản thân: nói dối, coppy bài viết và thiếu sự sang tạo trong nghề nghiệp. Một bộ phận LLGD thực hiện công tác GDĐĐNN cho SVBC một cách đối phó, thiếu sáng tạo, hiệu quả thấp, quá đề cao mặt kỹ năng mà quên đi mặt trau đồi tri thức và đạo đức. Khó khăn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    53    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.