Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Nghiên cứu can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm giảm hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ở phụ nữ mại dâm thành phố Cần Thơ

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và một số yếu liên quan ở nhóm phụ nữ mại dâm tại thành phố Cần Thơ 2010; đánh giá hiệu quả can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm giảm hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ở nhóm phụ nữ mại dâm tại thành phố Cần Thơ. | Về hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV đã được đẩy mạnh: Nếu trong giai đoạn 2000-2004, các hoạt động can thiệp giảm hại chưa được chú trọng đầu tư đúng mức, chương trình phân phát bao cao su và trao đổi bơm kim tiêm chỉ được triển khai ở một vài tỉnh thì đến nay chương trình đã được triển khai ở hầu hết các tỉnh/thành phố. Nghiên cứu điều tra gái mại dâm tại 5 tỉnh miền Nam (Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang và Kiên Giang) của Dự án Ngân hàng thế giới năm 2008 cho thấy tỷ lệ cao với 94% số phụ nữ mại dâm cho biết đã sử dụng bao cao su khi QHTD với khách làng chơi gần nhất. Một nghiên cứu khác của dự án DFID năm 2008 điều tra tại 7 tỉnh dự án cho thấy tỷ lệ cao với 97,8% phụ nữ mại dâm đường phố và 96% phụ nữ mại dâm nhà hàng cho biết sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần nhất. Tuy nhiên so với chỉ tiêu mong muốn đạt 100% tiêm chích an toàn và sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục có nguy cơ chúng ta vẫn chưa thể đạt được, tuy nhiên chương trình đã có tác động rất lớn đến việc làm giảm tỷ lệ nhiễm mới HIV trong những năm qua. Để tăng các tỷ lệ này, bên cạnh việc tăng cường công tác thông tin giáo dục truyền thông, chúng ta phải luôn đảm bảo tính sẵn có bơm kim tiêm và bao cao su và tăng thêm phạm vi bao phủ của chương trình.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
241    93    3    25-05-2024
333    2    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.