Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chức năng thất trái và các thông số huyết động ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

Luận án nhằm 2 mục tiêu: Nghiên cứu các rối loạn chức năng thất trái và các thông số huyết động ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú bằng phương pháp siêu âm Doppler tim và một số yếu tố ảnh hưởng đến các rối loạn này; tìm hiểu sự thay đổi chức năng thất trái và các thông số huyết động ở một số bệnh nhân sau 1 năm lọc màng bụng liên tục ngoại trú. | ngày càng giảm, đồng thời màng bụng mất khả năng siêu lọc do bị xơ hóa sau một thời gian dài tiếp xúc với glucose hoặc do các đợt viêm phúc mạc. Vì vậy, khả năng đào thải muối-nước cũng bị giảm đi đáng kể. Bệnh nhân thường bị quá tải dịch, mặc dù đôi khi tình trạng này rất khó đánh giá trên lâm sàng. Chúng tôi đánh giá tình trạng thừa dịch dựa vào nồng độ NT-proBNP và thể tích nhĩ trái. Chúng tôi tìm thấy mối liên quan độc lập chặt chẽ giữa nồng độ NT-proBNP với chỉ số khối cơ TT (r=0,53; p<0,0001) (bảng ), chỉ số thể tích TT (r=0,49; p<0,0001) (bảng ), EF (r=-0,51; p<0,0001) (bảng ) và E/e’ (r=0,46; p<0,0001) (bảng ), áp lực động mạch phổi (r=0,54; p<0,0001) (bảng ). Nhiều nghiên cứu đã cho thấy giá trị của NT-proBNP trong việc dự báo chức năng TT. Đặng Thị Việt Hà nghiên cứu trên 62 BN thận nhân tạo chu kỳ cho thấy, NT-proBNP có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số khối cơ TT và phân suất tống máu TT. Chung nghiên cứu trên 30 BN lọc màng bụng, tác giả cho thấy mối tương quan rất chặt chẽ giữa NT-proBNP với chỉ số khối cơ TT (r=0,85; p=0,01) và lượng nước ngoài tế bào (được đo lường bằng những phương pháp chuyên sâu) (r=0,86; p=0,01). Tác giả kết luận rằng nồng độ NT-proBNP có thể được sử dụng như một marker lâm sàng dự báo phì đại TT và tình trạng dịch cơ thể ở BN lọc màng bụng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    15    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.