Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đặc điểm nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nam Bộ (1945-1975)

Mục đích nghiên cứu: Truyện ngắn Nam Bộ (1945 – 1975), sẽ được xem xét từ hai góc nhìn lịch đại và đồng đại, nhằm tìm ra các đặc điểm chính trong nghệ thuật trần thuật của các nhà văn thuộc khu vực văn học này. | 2. Tìm hiểu thời gian và cách tổ chức thời gian là góp phần khám phá bí ẩn của thế giới truyện kể. Đặc điểm của thời gian trần thuật còn thể hiện quá trình vận động phát triển của truyện ngắn qua các thời kì lịch sử. Những truyện ngắn ra đời trên vùng đất Nam Bộ ở thời điểm lịch sử đầy biến động (1945 – 1975), về nghệ thuật sử dụng thời gian có quá trình vận động và phát triển trên cơ sở vừa bảo lưu những yếu tố truyền thống vừa tiếp thu và sử dụng những yếu tố ngoại nhập làm nên tính hiện đại cho truyện ngắn. Sự hiện diện của tất cả các hình thức sử dụng thời gian trần thuật từ đơn giản, một chiều, cho đến sự pha trộn các mô hình thời gian khác nhau cho thấy sự linh hoạt trong thủ thuật xử lí thời gian trong truyện ngắn. Các thủ thuật này được nhà văn lựa chọn một cách chủ động, sáng tạo. Điều đó cũng chứng tỏ những thể nghiệm mới mẻ in đậm dấu ấn thời đại, đánh dấu bước chuyển mình trong nghệ thuật trần thuật của truyện ngắn Nam Bộ (1945 – 1975). Những lợi thế của việc sử dụng thời gian trần thuật đa chiều đều đã được khai thác khá nhiều trong truyện ngắn của cả hai vùng miền thời kì này.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    1    04-10-2022
26    15    1    04-10-2022
36    42    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.