Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Từ lý luận về hiệu quả hoạt động phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh sao cho hao phí nguồn lực, tài lực là thấp nhất với hiệu quả mang lại là cao nhất, cùng với tính chất đặc thù của ngành kinh doanh du lịch, Luận án đã xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    16    1    25-09-2022
3    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.