Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kiểm soát nhà nước đối với gian lận chuyển giá tại Việt Nam

Mục tiêu của luận án là xây dựng một nền tảng cơ sở lý luận về KSNN đối với GLCG, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến KSNN đối với GLCG, xây dựng quy trình thanh tra kiểm tra và hoàn thiện KSNN đối với GLCG trong các DNLK tại Việt Nam.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.