Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp thống kê trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam – Minh họa qua nghiên cứu cụ thể tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Luận án sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về chất lượng dịch vụ ngân hàng và kỹ thuật ứng dụng một số phương pháp thống kê đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    14    1    04-10-2022
35    13    1    04-10-2022
33    75    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.