Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố hình thành cụm ngành công nghiệp điện tử - Nghiên cứu điển hình tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Mục tiêu của luận án nhằm xác định các nhân tố tác động đến sự hình thành CNCN điện tử; khảo sát và đánh giá vai trò của các nhân tố, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị và biện pháp hoàn thiện các nhân tố nhằm thúc đẩy hình thành CNCN điện tử tại VKTTĐBB.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    5    1    03-10-2022
37    17    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.