Bài giảng CNSH trong chọn và nhân giống vật nuôi

Bài giảng CNSH trong chọn và nhân giống vật nuôi cung cấp cho các bạn một số kiến thức về vai trò ngành chăn nuôi, các thách thức hiện tại; định nghĩa giống và nhân giống; chọn và nhân giống theo truyền thống; CN gen trong chọn giống; CNSH trong chăn nuôi gia súc; CNSH trong nuôi trồng thuỷ sản.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU