Đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013

Bài viết Đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013 tập trung đánh giá các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong 2 giai đoạn: Từ 1986 - 2010 và giai đoạn từ 2010 đến năm 2013. | .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    159    1    22-05-2024
35    72    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.