Vấn đề cải tiến kỹ thuật của người nông dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết Vấn đề cải tiến kỹ thuật của người nông dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long điểm lại lịch sử tiếp nhận kỹ thuật của người nông dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long; sự cải tiến và tiếp nhận kỹ thuật mới,. Mời các bạn tham khảo. | .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    14    1    07-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.