Tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực lao động và xã hội

Bài viết Tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực lao động và xã hội nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến đến lao động - việc làm, nghèo đói và công tác giảm nghèo, trợ giúp xã hội, phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, bài viết còn đưa ra một số định hướng ứng phó với biển đổi khí hậu. | .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.