Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn: Nhìn lại để tiến lên

Bài viết Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn: Nhìn lại để tiến lên chỉ ra việc đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; hoàn thiện chính sách pháp luật; tiếp tục dành ưu đãi tài chính cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. | .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    458    2    22-05-2024
196    65    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.