Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình hội nhập quốc tế

Bài viết Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình hội nhập quốc tế cho thấy nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình hội nhập; một số kết quả CNHHĐH, NNNT và những vấn đề đặt ra; đẩy mạnh CNHHĐH phát triển NNNT trong quá trình hội nhập. | .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    72    5    24-04-2024
71    223    2    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.