(Dự thảo) Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu các phức chất đa nhân kim loại chuyển tiếp d-f trên cơ sở phối tử thioure

Luận án "Nghiên cứu các phức chất đa nhân kim loại chuyển tiếp d-f trên cơ sở phối tử thioure" được thực hiện nghiên cứu với mong muốn tìm hiểu, khám phá và phát triển hóa học phức chất đa nhân của hệ phối tử H2L. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ LÊ CẢNH ĐỊNH NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP d-f TRÊN CƠ SỞ PHỐI TỬ THIOURE Chuyên ngành : Hóa Vô cơ Mã số : 62440113 (DỰ THẢO) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội - 2016 Công trình được hoàn thành tại: Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: 1. . Nguyễn Hùng Huy 2. . Triệu Thị Nguyệt Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, họp tại Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Vào hồi: giờ ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu Luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Phức chất hỗn hợp kim loại thu hút được sự quan tâm lớn của rất nhiều nhà khoa học bởi những tính chất đặc biệt của nó so với các phức chất đơn nhân hay đa nhân chứa một loại ion kim loại. Tính chất đặc biệt này xuất hiện do tác động qua lại của các ion kim loại khác nhau nằm gần nhau trong phân tử phức chất. Số lượng các công trình nghiên cứu trên thế giới về hệ phức chất hỗn hợp kim loại cũng như ứng dụng của chúng trong xúc tác, từ tính, quang hóa, y học, phân tích, môi trường, tổng hợp vật liệu là rất lớn. Ở Việt Nam, hóa học phức chất phát triển khá mạnh. Có nhiều hệ phức chất đa càng được ứng dụng để điều chế màng mỏng, làm vật liệu phát quang, ứng dụng tinh chế đất hiếm, làm xúc tác, xử lý môi trường, có hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn, kháng tế bào ung thư đã được công bố. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về phức chất ở Việt Nam .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.