(Dự thảo) Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu chế tạo một số hệ nhũ tương sinh nhiệt để xử lý, ngăn ngừa parafin lắng đọng trong đường ống dẫn dầu thô ở Việt Nam

Luận án "Nghiên cứu chế tạo một số hệ nhũ tương sinh nhiệt để xử lý, ngăn ngừa parafin lắng đọng trong đường ống dẫn dầu thô ở Việt Nam" nghiên cứu chế tạo một số hệ nhũ tương sinh nhiệt để xử lý, ngăn ngừa lắng đọng parafin trong ống khai thác dầu thô ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ Nguyễn Thị Thu Hà NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ HỆ NHŨ TƯƠNG SINH NHIỆT ĐỂ XỬ LÝ, NGĂN NGỪA PARAFIN LẮNG ĐỌNG TRONG ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU THÔ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Hóa dầu Mã số : 62440115 (DỰ THẢO)TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội - 2015 Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN Người hướng dẫn khoa học: 1. HOA HỮU THU 2. TS NGUYỄN TẤN HOA Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp tại Vào hồi giờ ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia HN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Lắng đọng parafin (LĐPA) là một trong những thách thức lớn nhất về an toàn dòng chảy dầu, vận chuyển dầu, tàng trữ dầu, khai thác dầu ở cần (ống) khai thác, đặc biệt khi khai thác dầu ở vùng biển ngoài khơi có độ sâu lớn. Khi LĐPA xảy ra phải dừng quá trình khai thác để xử lý các LĐPA này. Để ngăn ngừa tắc ống dẫn dầu, LĐPA cần được loại bỏ định kỳ và điều này vô cùng tốn kém. Ví dụ, xử lý LĐPA trên đường ống dẫn dầu thô trên biển, ở độ sâu 100m cần tiêu tốn USD, nếu ở độ sâu 400m cần USD và giá thành càng tăng khi độ sâu càng lớn. Có nhiều phương pháp xử lý khác nhau bao gồm xử lý bằng cơ học, nhiệt, hóa học. Bên cạnh việc xử lý LĐPA, trong thực tế còn cần phải ức chế LĐPA nguyên phát vì đây là biện pháp ngăn ngừa trước các hiện tượng LĐPA. Có nhiều phương pháp được đưa ra để ngăn ngừa LĐPA: thêm các phụ gia hóa học như các chất hạ điểm đông đặc (PPD), các chất kìm hãm sự kết tinh của parafin, các chất biến đổi tinh thể parafin hay các chất cải thiện dòng lạnh. Đây là các phương pháp thực tế nhất, kinh tế nhất và được dùng nhiều nhất trong công nghiệp khai thác, vận chuyển dầu thô để giải quyết vấn đề LĐPA. Dầu thô Việt Nam rất giàu parafin. Ở các giếng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.