Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát của bài thuốc HA-02

Luận án nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: đánh giá độc tính bán trường diễn và một số tác dụng dược lý của bài thuốc HA - 02 trên mô hình chuột tăng huyết áp thực nghiệm, nghiên cứu tác dụng điều trị và tính an toàn của thuốc HA-02 trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ 1 và 2. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN ĐỘI BÙI THANH HÀ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT CỦA BÀI THUỐC HA - 02 Chuyên ngành : Y học cổ truyền Mã số : 62720201 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2016 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI: VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN ĐỘI Người hướng dẫn khoa học: 1. . TRẦN QUỐC BẢO 2. . HOÀNG TRUNG VINH Phản biện 1: . VŨ NAM Phản biện 2: . TẠ MẠNH CƯỜNG Phản biện 3: . VŨ THỊ NGỌC THANH Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện Vào hồi . giờ ngày tháng năm . Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Viện Y học Cổ truyền Quân Đội - Thư viện Quốc gia - Thư viện thông tin Y học Trung ương DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. 2. 3. 4. Bùi Thanh Hà, Trần Quốc Bảo (2016), “Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng huyết áp nguyên phát thể can dương thượng cang, can thận âm hư và đàm trọc nội trở của bài thuốc “HA - 02”, Tạp chí Y học Quân sự, Số 317 (7-8/2016), tr. 28 - 31, 60. Bùi Thanh Hà, Trần Quốc Bảo, Hoàng Trung Vinh (2016), “Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của bài thuốc HA - 02 trên động vật thực nghiệm”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, Số 1, Tập 6, tr. 77 - 82. Bùi Thanh Hà, Trần Quốc Bảo, Hoàng Trung Vinh (2016), “Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, tác dụng dược lý của bài thuốc HA - 02 trên mô hình động vật tăng huyết áp thực nghiệm”, Tạp chí Y học thực hành, tháng 12/2016. Bùi Thanh Hà, Trần Quốc Bảo, Hoàng Trung Vinh (2017), “Nghiên cứu hiệu quả hạ huyết áp của bài thuốc đông dược HA - 02 ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát”, Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự, Số 1/2017. 1 Phần A: GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Tăng huyết áp (THA) là một bệnh tim mạch, mạn tính, có xu hướng ngày càng phát triển với những biến chứng nguy hiểm. Ở Việt Nam, năm 1960 thống kê tần suất THA trên người lớn ở phía Bắc chỉ là 1%, nhưng chỉ hơn 30 năm sau (1992), tỉ lệ này đã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    15    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.