Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Các nhóm, thứ týp và hiện trạng kháng thuốc của HIV-1 đang lưu hành tại các tỉnh phía Nam

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xác định nhóm, thứ týp di truyền của các chủng HIV-1 ở nhóm bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới , xác định tỷ lệ và kiểu gen đột biến kháng thuốc trước khi sử dụng thuốc ẢRV trong nhóm bệnh nhân trên, xác định tỷ lệ và kiểu gen đột biến kháng thuốc sau 6 tháng sử dụng thuốc ARV ở nhóm bệnh nhân trên,. | - Chuyên : 62720115 - NĂM 2016 : 1. GS. TS. 2. 1: 2: 3: . HCM : 1. 2. 3. . . HCM. . HCM. 1 1. HIV-1 HIV) - . . : , . m HIV h , . . : 1) Xác định , thứ týp di truyền của các chủng HIV-1 đến điều trị tại BV Bệnh Nhiệt Đới TPHCM 2) trong nhóm bệnh nhân trên 3) sát mố ) giữa các cá thể mang đột biến kháng thuốc trước điều trị và hiệu quả điều trị ARV 2. . /AIDS. 2 3. 6 . Tuy n Nam. . 4. 103 t 14 , 34 02 35 25 trang 01 . 01 trang 81 25 26 , 12 Chương 1. virus HIV HIV-1 . – Virus virus virus . Năm 1998, virus . năm 2009, virus . ). . 3 : t tương p . gag env : 25%. rus gen . , ph . N rus : (1) T . (2) . -1 ng . virus , như: .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    19    1    10-12-2022
4    7    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.