Chính sách ưu đãi thuế mới cho hoạt động bảo vệ môi trường

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. nội dung bài viết. | PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ MỚI CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TS. PHẠM THỊ THÚY HẰNG Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Với nhiều hướng dẫn về ưu đãi thuế trong hoạt động bảo vệ môi trường, Thông tư số 212/2015/TT-BTC được áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016 đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp. C hính sách thuế bảo vệ môi trường là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, điều hoà các quan hệ lợi ích giữa xã hội và doanh nghiệp (DN), từ đó, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, khuyến khích ý thức tiết kiệm, giảm bớt sự lãng phí trong quá trình khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường. Trong thới gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực, đổi mới về cơ chế chính sách thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Trong đó, chính sách thuế cho lĩnh vực này đã có nhiều thay đổi không chỉ đáp ứng đòi hỏi thực tiễn từ trong nước mà còn phù hợp với thông lệ quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý với hướng dẫn cụ thể giúp DN dễ dàng thực hiện các quy định về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể qua Thông tư số 212/2015/TT-BTC. Thông tư hướng dẫn chính sách thuế thu nhập DN (TNDN) đối với hoạt động bảo vệ môi trường và chính sách ưu đãi thuế đối với các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế TNDN của các tổ chức DN, hợp tác xã (gọi chung là DN) quy định tại các Điều 43, Điều 48 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể: Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN Thứ nhất, chi phí quảng bá sản phẩm từ hoạt 36 động bảo vệ môi .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    21    3    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.