Quản lý thuế xuất, nhập khẩu ở một số nước và bài học cho Việt Nam

Quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế xuất, nhập khẩu ở nước ta, cần nghiên cứu một cách toàn diện kinh nghiệm quản lý thuế xuất, nhập khẩu của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết. | KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM LỤC VĂN TRƯỜNG - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Quản lý thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế xuất, nhập khẩu ở nước ta, cần nghiên cứu một cách toàn diện kinh nghiệm quản lý thuế xuất, nhập khẩu của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất, nhập khẩu của cơ quan hải quan một số nước Hải quan New Zealand New Zealand được biết đến là một trong những nước có mức đánh thuế thu nhập cao trên thế giới (33%), xếp sau Thụy Điển 56,6%, Đan Mạch 55,4%, Hà Lan 52%, Áo 50%. Hiện nay, New Zealand áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (Goods and Services Tax - GST) là 15% đối với hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ. Để quản lý thuế suất các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu, Cơ quan Hải quan New Zealand đã áp dụng phương thức quản lý thuế xác định trị giá hải quan theo Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (Hiệp định Trị giá GATT) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo đó, Cơ quan Hải quan New Zealand đã triển khai thực hiện quản lý thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu theo hai phương thức chủ yếu sau: Một là, quản lý thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu theo hệ thống văn bản pháp quy. Với phương thức quản lý này, New Zealand đã ban hành Luật Hải quan gồm 399 điều khoản và 4 phụ lục kèm theo. Theo đó, Luật Hải quan New Zealand có các điều khoản quy định về xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu từ Điều 60 đến Điều 63 và Phụ lục 2 của luật này. Các quy định về trị giá hải quan được xây dựng chi tiết và cụ thể trong văn bản luật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN nước này áp dụng thực hiện trong hoạt động thực tiễn (nếu DN có vướng mắc về những quy định về trị giá hải quan quy định tại văn bản luật thì có thể liên hệ với

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.