Kế toán quản trị môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất đối với Việt Nam

Kế toán quản trị môi trường từ lâu đã được áp dụng phổ biến trên thế giới. Từ kinh nghiệm của các nước, Việt Nam có thể tham khảo vận dụng các mô hình vào thực tiễn phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phù hợp với thực tế của Việt Nam. nội dung bài viết. | KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM ThS. ĐỖ THỊ LAN ANH - Đại học Lao động - Xã hội Kế toán quản trị môi trường từ lâu đã được áp dụng phổ biến trên thế giới. Từ kinh nghiệm của các nước, Việt Nam có thể tham khảo vận dụng các mô hình vào thực tiễn phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phù hợp với thực tế của Việt Nam. Kế toán quản trị môi trường là gì? Trong quá trình phát triển kinh tế, những hậu quả do ô nhiễm môi trường gây ra đã khiến nhiều quốc gia dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ môi trường. Xét ở phạm vi doanh nghiệp (DN), để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý môi trường, công tác kế toán giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Kế toán quản trị môi trường lần đầu tiên được đề cập đến trên thế giới vào những năm đầu của thập kỷ 70 của thế kỷ XX. Sau đó đã có nhiều nghiên cứu, quy định về kế toán quản trị môi trường và không ít quốc gia đã thực hiện ứng dụng kế toán quản trị môi trường rất thành công như: Canada, Argentina, Mỹ, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Nam Phi . Theo Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), kế toán quản trị môi trường “là quá trình quản lý hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường thông qua sự phát triển và ứng dụng hệ thống kế toán phù hợp với các vấn đề môi trường ”. Kế toán quản trị môi trường là một bộ phận của kế toán quản trị DN, nhằm thu thập, xử lý, phân tích và sử dụng các thông tin tiền tệ và hiện vật liên quan tới các tác động của DN đến môi trường, từ đó cải thiện hoạt động của DN ở cả khía cạnh tài chính và môi trường. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – kế toán, kế toán quản trị môi trường gồm các nội dung: Kế toán chi phí môi trường trên cơ sở kiểm soát chi phí và áp dụng các phương pháp xác định chi phí môi trường thích hợp; Kế toán các khoản thu nhập, doanh thu hay lợi ích môi trường phục vụ cho dự toán và kiểm soát thực hiện dự toán; Kiểm soát rác thải, phế thải và tập trung quản lý hiệu quả các nguồn lực. Kế toán quản

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.