Bảo hiểm Việt Nam: Thực hiện thành công các giải pháp chỉ đạo của đảng, nhà nước

Trong những năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều giải pháp chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu những kết quả mà ngành bảo hiểm Việt Nam đã đạt được qua nội dung bài viết. | THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 2011-2015: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI BẢO HIỂM VIỆT NAM: THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC PHÙNG NGỌC KHÁNH – Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) Bảo hiểm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế xã hội. Chính vì vậy, không chỉ riêng Việt Nam, ở bất kỳ ở quốc gia nào cũng luôn tìm nhiều cách khác nhau để thúc đẩy, khuyến khích hoạt động bảo hiểm phát triển, tăng số lượng các loại bảo hiểm bắt buộc, miễm giảm thuế thu nhập đối với người kinh doanh bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà bảo hiểm đầu tư Trong những năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều giải pháp chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước. T rong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến khó lường, bất ổn, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt được những kết quả khá tích cực và ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng đối với nền kinh tế - xã hội. Đó là thị trường bảo hiểm Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư, thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế; thực hiện thành công các giải pháp về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 8/11/2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và các Nghị quyết của Chính phủ trong giai đoạn 2011 – 2015. Trong đó, có thể đề cập tới một số nội dung quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm như sau: Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Thống kê từ các doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy, hiện có khoảng 80% các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình kinh tế lớn của Nhà nước đã được các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) bảo vệ về mặt tài chính trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, không cần phải sử dụng đến nguồn kinh phí hỗ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    20    0    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.