Triển vọng thị trường bảo hiểm năm 2016

Để tận dụng tốt cơ hội phát triển, bên cạnh việc phát huy tốt kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khắc phục những bất cập đặt ra. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết. | TÀI CHÍNH - Tháng 4/2016 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NĂM 2016 CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM Trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã được thành lập, hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức được ký kết, thị trường bảo hiểm sẽ có nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội phát triển, bên cạnh việc phát huy tốt kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khắc phục những bất cập đặt ra. Những kết quả khả quan Năm 2015, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có những dấu hiệu khởi sắc, thị trường bảo hiểm đã cho thấy những kết quả phát triển khá tích cực. Tổng doanh thu bảo hiểm toàn thị trường ước đạt tỷ đồng, tăng 25,18% so với năm 2014 (mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2015), chiếm khoảng 2% GDP; đầu tư trở lại nền kinh tế tỷ đồng, tăng gấp 1,99 lần năm 2010 (vượt chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược là 1,7 lần), bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo, năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) tiếp tục được cải thiện. Tổng giá trị được bảo hiểm là 11,7 triệu tỷ đồng, trong đó tổng giá trị kinh tế tài sản được bảo hiểm của khu vực doanh nghiệp (DN) thuộc mọi thành phần kinh tế lên tới hơn 10 triệu tỷ đồng, tổng giá trị được bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là 1 triệu tỷ đồng; trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, sức khỏe là tỷ đồng. Hiện nay gần 10 triệu người có bảo hiểm y tế, sức khỏe (6 triệu bảo hiểm nhân thọ, 4 triệu bảo hiểm phi nhân thọ); 12 triệu học sinh được bảo hiểm sức khỏe, tai nạn (tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm gần 60%); 18 triệu lượt khách được bảo hiểm hàng không (tỷ lệ thâm nhập 100%); trên 12 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn đường sắt (tỷ lệ thâm nhập 100%); triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn hành khách vận chuyển đường bộ (tỷ lệ thâm nhập 61%). Đẩy mạnh xây dựng chế độ, chính sách Năm 2015, Cục Quản .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.