Chất lượng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: Nghiên cứu tại cục thuế Bắc Ninh

Bài viết khái quát kết quả đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng công tác tuyên truyền – hỗ trợ, từ đó đề xuất khuyến nghị đối với Cục thuế Bắc Ninh nhằm góp phần nâng cao sự thỏa mãn của người nộp thuế. nội dung chi tiết. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ: NGHIÊN CỨU TẠI CỤC THUẾ BẮC NINH TS. CHU THỊ KIM LOAN Thông qua số liệu điều tra từ 95 doanh nghiệp do Cục thuế Bắc Ninh quản lý, bài viết phản ánh đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế ở Cục thuế Bắc Ninh. Kết quả cho thấy, khi gặp vướng mắc về thuế thì Cục thuế là nơi doanh nghiệp tìm đến nhiều nhất. Điều này cũng thể hiện rằng, doanh nghiệp cảm nhận tốt về chất lượng công tác tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế ở Cục thuế Bắc Ninh. T ừ nhiều năm nay, Việt Nam đã thực hiện áp dụng cơ chế người nộp thuế (NNT) tự khai, tự nộp thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí cho DN. Để đảm bảo cơ thế này triển khai hiệu quả, công tác tuyên truyền – hỗ trợ NNT luôn được ngành Thuế đặt lên hàng đầu. Và đây chính là bộ mặt của ngành Thuế. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền – hỗ trợ chính sách thuế là công việc mang tính chuyên ngành và khó; những chuyên đề thuế thường rất khô khan và khó nhớ. Hơn nữa, các chủ chương chính sách pháp luật về thuế lại thường xuyên được chỉnh sửa đổi, bổ sung nên gây khó khăn cho công tác tuyên truyền – hỗ trợ NNT, trong khi, hình thức hoạt động của DN ngày càng phức tạp Vì vậy, việc tìm hiểu ý kiến đánh giá của DN về chất lượng công tác tuyên truyền – hỗ trợ NNT để có ngành Thuế bao quát và chỉnh sửa là điều rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Cục thuế Bắc Ninh được đánh giá là một trong những Cục thuế dẫn đầu cả nước về công tác tuyên truyền – hỗ trợ NNT, thể hiện qua số lượt phát tờ rơi hay trả lời NNT trực tiếp, qua điện thoại và văn bản tăng vượt trội. Tuy nhiên, báo cáo kết quả tổng kết hàng năm cho thấy, ở Cục Thuế Bắc Ninh vẫn còn không ít tình trạng NNT vi phạm pháp luật về thuế do không nắm bắt được chính sách thuế; một bộ phận DN khi thực hiện thủ tục hành chính về thuế vẫn phải đi lại nhiều lần, chưa được trả kết quả đúng hạn do Bộ phận tuyên truyền – hỗ trợ NNT chưa tuyên truyền, kiểm tra, hướng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG