Đánh giá tình hình đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Trong những năm qua, thành công từ các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã góp phần tạo nền tảng vững chắc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu những đánh giá tình hình đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia qua bài viết sau. | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA TRẦN NAM TRUNG - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Trong những năm qua, thành công từ các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã góp phần tạo nền tảng vững chắc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia cũng gặp phải một số vướng mắc phát sinh liên quan như: thủ tục hải quan; thuế, kế toán, kiểm toán; cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư ra nước ngoài . Tình hình đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia Có thể nói, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp (DN) Việt Nam sang Campuchia được bắt đầu vào năm 1999. Dự án đầu tư đầu tiên của Việt Nam sang Campuchia được cấp phép là dự án sản xuất, chế biến bột mỳ vào năm 1999. Ba năm sau (năm 2002), Việt Nam có tiếp 2 dự án đầu tư sang Campuchia và từ năm 2005 việc đầu tư sang Campuchia của DN Việt Nam mới được triển khai thực hiện một cách liên tục và mạnh mẽ. Lũy kế tính đến ngày 31/12/2015, Việt Nam đã có 172 dự án đầu tư sang Campuchia được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,61 tỷ USD. Trong đó, 151 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký phía Việt Nam đạt 3,14 tỷ USD. Hoạt động đầu tư của DN Việt Nam sang Campuchia được chia thành 3 giai đoạn: - Giai đoạn 1 (1999-2006): Trong vòng 7 năm Việt Nam có tổng cộng 16 dự án đầu tư sang Campuchia. Như vậy, trung bình mỗi năm có từ 3-4 dự án; quy mô vốn/dự án không cao, chỉ vào khoảng 1,3 triệu USD/dự án. - Giai đoạn 2 (2007-2009): Trong giai đoạn này có 42 dự án với quy mô vốn trung bình đạt 11 triệu USD/dự án. Riêng năm 2009, quy mô vốn dự án đầu tư của DN Việt Nam sang Campuchia đạt 28,7 triệu USD, bằng 234% so với quy mô vốn trung bình. - Giai đoạn thứ 3 (2010-2015): Đây là giai đoạn hoạt động đầu tư của DN Việt Nam sang Campuchia tăng nhanh so với hai giai đoạn trước. Cụ thể, trong giai đoạn này, Việt Nam có 114 dự án đầu tư .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    3    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.