Quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ: Kết quả và nhiệm vụ đặt ra

Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác nguồn lực tài chính từ hạ tầng đường bộ. Tuy nhiên, để tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ lĩnh vực này, cần có sự đánh giá về kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại, từ đó xác định phương hướng cho giai đoạn mới. nội dung bài viết. | KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẢN LÝ, KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ: KẾT QUẢ VÀ NHIỆM VỤ ĐẶT RA PHẠM THỊ TUYẾT Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam có kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất về vận tải nội địa. Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác nguồn lực tài chính từ hạ tầng đường bộ. Tuy nhiên, để tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ lĩnh vực này, cần có sự đánh giá về kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại, từ đó xác định phương hướng cho giai đoạn mới. Đổi mới mạnh mẽ về cơ chế Tính đến nay, kết cấu hạ tầng đường bộ Việt Nam có tổng chiều dài là km và trên 28 ngàn cây cầu lớn nhỏ các loại. Hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện đang đảm nhận khoảng 90% vận tải hành khách và 70% về vận tải hàng hoá trong toàn bộ hệ thống giao thông vận tải của cả nước. Thông số trên thể hiện sự nỗ lực lớn đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đường bộ của Đảng và Nhà nước trong điều kiện ngân sách nhà nước (NSNN) còn hạn hẹp. Đặc biệt, sự đổi mới mạnh mẽ về cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ đã thực sự mang lại kết quả quan trọng. Chính sách hiện hành về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ đã được ban hành tương đối đầy đủ. Cụ thể như: Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ và các Thông tư: số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013; số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014; số 99/2014/TTLTBTC-BGTVT ngày 29/7/2014; Nghị định 10/2013/ NĐ-CP. Sau 03 năm thực hiện, việc đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ đã làm thay đổi căn bản cơ chế quản lý cũ gắn với chủ thể quản lý về hiện vật và giá trị nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả, khuyến khích nhà đầu tư tư nhân quan tâm hơn tới lĩnh vực hạ tầng đường bộ, tạo nguồn vốn phục vụ bảo trì, phát triển tài sản hạ tầng đường bộ. Diễn biến

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG