Quỹ đầu tư phát triển địa phương của Colombia và đề xuất cho Việt Nam

Trong các mô hình Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được Ngân hàng Thế giới đánh giá là thành công tại các nước đang phát triển thì mô hình ở Colombia được cho là có những điểm tương đồng với điều kiện của Việt Nam. Bài viết đề cập mô hình Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại Colombia để đưa ra những đề xuất cho việc hoàn thiện, phát triển mô hình quỹ này tại Việt Nam. | KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG CỦA COLOMBIA VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM ThS. NGUYỄN THỊ HẰNG NGA - Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Trong các mô hình Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được Ngân hàng Thế giới đánh giá là thành công tại các nước đang phát triển thì mô hình ở Colombia được cho là có những điểm tương đồng với điều kiện của Việt Nam. Bài viết đề cập mô hình Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại Colombia để đưa ra những đề xuất cho việc hoàn thiện, phát triển mô hình quỹ này tại Việt Nam. Q uỹ Đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính trung gian cung cấp tín dụng cho chính quyền địa phương và các tổ chức khác đầu tư vào cơ sở hạ tầng địa phương. Sau thành công của Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP. Hồ Chí Minh (được Chính phủ thành lập thí điểm vào năm 1997), đến nay trên cả nước đã có 36 Quỹ Đầu tư phát triển địa phương hoạt động theo mô hình độc lập. Hành lang pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của quỹ này là Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP. Thời gian qua, hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương của Bộ Tài chính vào tháng 7/2015, hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Để góp phần hoàn thiện cũng như phát huy đúng chức năng hoạt động của Quỹ này, việc tìm hiểu kinh nghiệm mô hình hoạt động của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương ở quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng và vận hành Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại Việt Nam. Kinh nghiệm từ Colombia Theo báo cáo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2013, trong thời gian qua, một số quốc gia đang phát triển đã xây dựng và vận hành khá 60 thành công mô hình hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. Tùy

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.