Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức trong xác định vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp cổ phần

Một trong những phương pháp thông dụng nhất được sử dụng để xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cổ phần là phương pháp chiết khấu dòng cổ tức. Bài viết phân tích nội dung và đưa ra một số vấn đề cần lưu ý khi áp dụng phương pháp này. nội dung chi tiết. | TÀI CHÍNH - Tháng 5/2016 PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG CỔ TỨC TRONG XÁC ĐỊNH VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN ThS. NGUYỄN THU PHƯƠNG, TS. NGUYỄN PHI SƠN - Đại học Duy Tân Theo thông lệ quốc tế, có nhiều phương pháp xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, việc áp dụng phương pháp nào tùy thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp, trình độ của đội ngũ chuyên viên thẩm định giá Một trong những phương pháp thông dụng nhất được sử dụng để xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cổ phần là phương pháp chiết khấu dòng cổ tức. Bài viết phân tích nội dung và đưa ra một số vấn đề cần lưu ý khi áp dụng phương pháp này. Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức trong xác định vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức là phương pháp định giá vốn chủ sở hữu (VCSH) doanh nghiệp (DN) theo cách tiếp cận phân tích các yếu tố kinh tế cơ bản như: Cổ tức dự kiến chi trả, tỷ suất sinh lợi mong đợi Với phương pháp này có thể hiểu rằng, giá trị VCSH của một DN là giá trị của toàn bộ dòng tiền tương lai kỳ vọng DN sẽ tạo ra sau khi đã điều chỉnh bằng một tỷ lệ chiết khấu hợp lý. Đây là phương pháp xác định giá trị VCSH hay vốn cổ phần được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến nhằm ra quyết định đầu tư. Phương pháp này được thực hiện dựa vào 3 giả thiết về mô hình tăng trưởng cổ tức của DN. Phương pháp này được thực hiện dựa trên quan điểm giá trị VCSH của DN cổ phần là giá trị của toàn bộ dòng tiền tương lai mà nhà đầu tư kỳ vọng DN sẽ tạo ra với một tỷ lệ chiết khấu phù hợp. Mặc dù phương pháp này được áp dụng một cách thông dụng trong định giá VCSH, tuy nhiên quá trình áp dụng vẫn còn một số vấn đề cần phải chú ý. Mô hình cổ tức tăng trưởng ổn định Đây là mô hình ước tính giá trị VCSH của DN mà dòng cổ tức tăng trưởng với tốc độ ổn định mãi mãi. Theo mô hình này, cổ tức dự kiến hàng năm của DN là ổn định và dòng cổ tức tương lai của DN có tỷ lệ tăng trưởng dự kiến đều qua các năm (không thay đổi) và giả định DN hoạt động và tồn tại vĩnh viễn. Mô hình

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    27    2    19-09-2021