Bàn về phát huy hiệu quả tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn

Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tạo bộ mặt mới cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên, so với tiềm năng và nhu cầu thì nguồn vốn chảy vào khu vực nông nghiệp, nông thôn còn thiếu và còn vấp phải nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết. | TÀI CHÍNH - Tháng 5/2016 BÀN VỀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TS. NGHIÊM VĂN BẢY - Học viện Tài chính Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tạo bộ mặt mới cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên, so với tiềm năng và nhu cầu thì nguồn vốn chảy vào khu vực nông nghiệp, nông thôn còn thiếu và còn vấp phải nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Khơi thông từ chính sách Trong những năm qua, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn liên tục tăng trưởng nhanh. Tín dụng giai đoạn 2011 - 2014 tăng bình quân khoảng 12,6%/năm, cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là 5 lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Năm 2015, tín dụng nông nghiệp, nông thôn tăng trên 63,38% so với cuối năm 2011. Quan trọng hơn, nguồn vốn ngân hàng đang chuyển dần vào cả các dự án đầu tư trung dài hạn, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, tỷ trọng dư nợ trung dài hạn cũng đang có dấu hiệu gia tăng, từ mức 24,8% năm 2012 lên 32,2% trong năm 2014, bình quân giai đoạn 2012-2014 tỷ lệ nợ ngắn hạn là 67,8%. Đồng thời, cơ cấu theo vùng cũng cho thấy tín dụng nông nghiệp, nông thôn đã hướng tới các vùng địa lý có nông nghiệp là kinh tế trọng điểm như: Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo cũng có sự chuyển biến tích cực. Chỉ tính riêng năm 2014, các ngân hàng thương mại đã đạt doanh số cho vay thu mua lúa gạo lên tới khoảng - tỷ đồng, trong đó riêng doanh số cho vay tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt trên tỷ đồng, chiếm tới 77% doanh số toàn quốc. Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, nông thôn với tổng dư nợ cho vay lên tới khoảng gần tỷ đồng, tăng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    32    4    19-09-2021