Chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng: Một số vấn đề đặt ra

Một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới đó là thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn. Đây đang là “bài toán khó” cần lời giải thiết thực của các địa phương hiện nay, trong đó có Vùng đồng bằng sông Hồng. Mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này qua nội dung bài viết. | TÀI CHÍNH - Tháng 5/2016 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG KHU VỰC NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TƯỜNG MẠNH DŨNG - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới đó là thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn. Đây đang là “bài toán khó” cần lời giải thiết thực của các địa phương hiện nay, trong đó có Vùng đồng bằng sông Hồng. V ùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh và thành phố như: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh. Vùng có diện tích tự nhiên là km2, dân số năm 2012 là 20,2 triệu người. Diện tích của đồng bằng sông Hồng chiếm 7,1% diện tích đất của cả nước và dân số chiếm 22,7% dân số của cả nước. Mật độ dân số của vùng ĐBSH cao gấp 3,58 lần so với cả nước và 1,57 lần so với vùng có mật độ dân số đứng thứ hai là Đông Nam Bộ. Những vấn đề đặt ra Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động là một xu hướng tất yếu của quá trình phát triển nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng giá trị sản sản xuất các sản phẩm hàng hóa trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, vùng, miền. Giai đoạn vừa qua, sự chuyển dịch này đã góp phần cải thiện bộ mặt đời sống nông thôn, nâng cao thu nhập, mức sống, kèm theo đó là tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, thông tin, văn hóa cho người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung làm rõ một số những hạn chế, bất cập trong chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn của vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay, từ đó đề xuất những chính sách, giải pháp để khắc phục. Những khó khăn và hạn chế trong chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn tại vùng đồng bằng sông Hồng là: - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa thúc đẩy và tạo điều kiện để có kết quả chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn tương ứng, .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG