Cải thiện môi trường kinh doanh: Tư duy đột phá, hành động quyết liệt

Không chỉ thể hiện tư duy đột phá, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo thực thi các bước đi quyết liệt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh theo mục tiêu: Đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả. Mời các bạn cùng tìm hiểu những chính sách này qua bài viết. | TÀI CHÍNH - Tháng 6/2016 CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH: TƯ DUY ĐỘT PHÁ, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT ThS. ĐÀO DUY HÀ - Học viện Ngân hàng Không chỉ thể hiện tư duy đột phá, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo thực thi các bước đi quyết liệt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh theo mục tiêu: Đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới); đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế, như đã được đề ra tại Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 2017, định hướng đến năm 2020. • Từ khóa: Môi trường kinh doanh, cải cách, hành chính, cạnh tranh, năng lực Cải cách đang lan tỏa sâu rộng “Trong ba năm liên tiếp gần đây, Chính phủ đã 3 lần ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP, qua đó chúng ta thu được nhiều kinh nghiệm, tạo nhiều chuyển biến trong môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng. Nhìn chung bên cạnh sự tích cực vào cuộc có hiệu quả của Bộ Tài chính (hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính Thuế, Hải quan) thì các bộ, ngành chưa tích cực triển khai các nội dung cải cách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Do vậy, để tạo sự chuyển biến sâu rộng trong cải thiện môi trường kinh doanh, phải theo đến cùng vấn đề, truy đến cùng trách nhiệm ”, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) khẳng định như vậy tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ, do Văn phòng Chính phủ phối hợp với CIEM tổ chức mới đây. Ngoài Nghị quyết 19/2016/NQ-CP, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/2016/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020, với nhiều nội dung mang tính đột phát, đã thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong thúc đẩy

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.