Chính sách tài chính và vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bài viết phân tích các chính sách tài chính hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các thách thức đặt ra với doanh nghiệp và các chính sách tài chính hỗ trợ thời gian tới. nội dung chi tiết. | NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP TS. NGUYỄN VIẾT LỢI - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) Trong thời gian qua, do nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất - kinh doanh. Trong đó, nhiều giải pháp tài chính nhằm khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư đã được triển khai, thực hiện đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế, đã và đang phát huy tác dụng, góp phần hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Để triển khai tốt các Nghị quyết của Chính phủ. về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, chính sách tài chính tiếp tục hướng tới việc hoàn thiện chính sách thu nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh và thu hút đầu tư; quản lý chi chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng và kiềm chế lạm phát. • Từ khóa: Chính sách tài chính, doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ, hỗ trợ. Chính sách tài chính hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Những năm qua, hoạt động của DN có sự cải thiện rõ rệt. Năm 2015, cả nước có DN được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 601,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về số DN và 39,1% về số vốn đăng ký so với năm trước. Đây cũng là số DN đăng ký thành lập mới cao nhất trong giai đoạn 2012-2015 (Số DN thành lập mới các năm từ 20122014 lần lượt là ; ; ). 5 tháng đầu năm 2016, cả nước có DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 349,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% về số DN và tăng 59,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 28,4% (Số DN thành lập mới 5 tháng đầu năm 2015 tăng 15,5%; số vốn đăng ký tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2014). Những kết quả bước đầu của năm 2016 cho thấy, các chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ DN phát triển, trong đó có chính sách .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG