Vài góp ý vào dự thảo nghị định về lệ phí môn bài

Thuế môn bài được chuyển thành lệ phí môn bài kể từ ngày 1/1/2017, khi Luật Phí, Lệ phí chính thức có hiệu lực. Bài viết nêu ra một số ý kiến góp ý vào dự thảo nhằm giúp các cơ quan liên quan hoàn thiện hơn trong quá trình soạn thảo Nghị định lệ phí môn bài. . | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI VÀI GÓP Ý VÀO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI ThS. NGÔ THỊ THU HÀ - Học viện Ngân hàng Thuế môn bài được chuyển thành lệ phí môn bài kể từ ngày 1/1/2017, khi Luật Phí, Lệ phí chính thức có hiệu lực. Nhằm tạo khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời hướng dẫn trong triển khai các quy định của Luật Phí, lệ phí, ngày 04/3/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 2897/BTC-CST về việc góp ý dự thảo Nghị định về lệ phí môn bài. Bài viết nêu ra một số ý kiến góp ý vào dự thảo nhằm giúp các cơ quan liên quan hoàn thiện hơn trong quá trình soạn thảo Nghị định lệ phí môn bài. • Từ khóa: Lệ phí môn bài, thuế môn bài, thuế, ngân sách nhà nước. Về tên gọi “thuế môn bài” hay “lệ phí môn bài” Kể từ ngày 1/1/2017, “thuế môn bài” được chính thức được chuyển thành “lệ phí môn bài”. Việc chuyển tên gọi như trên hoàn toàn phù hợp với những lý do cụ thể sau: Thứ nhất, phù hợp với định hướng chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020: Thuế, phí, lệ phí là nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN), được Nhà nước sử dụng để thực hiện các chức năng của mình. Việc đảm bảo những nguồn thu này có ý nghĩa sống còn đối với mỗi quốc gia. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, để đảm bảo chính sách về phí, lệ phí được xây dựng phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ đã ban hành Quyết định 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế năm 2011-2020 với mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách thuế, phí, lệ phí thống nhất, công bằng, minh bạch, hiệu quả, dễ hiểu nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Việc chuyển thuế môn bài thành lệ phí môn bài không những phù hợp với chiến lược cải cách thuế mà còn tạo ra tính đồng bộ, thống nhất cho hệ thống pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quản lý thu NSNN. Đặc biệt, phù hợp với các quy định của Luật NSNN năm 2015 nhằm tập trung kịp thời đầy đủ nguồn thu từ phí, lệ phí vào .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.