Hoàn thiện cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên

Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên hoạt động tương đối ổn định và có những bước phát triển quan trọng về số lượng lẫn quy mô và giá trị đóng góp của khu vực này vào GDP của Tỉnh. Mời các bạn cùng tìm hiểu các giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp nhỏ qua nội dung bài viết. | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN ThS. HÀ THỊ THANH NGA - Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên hoạt động tương đối ổn định và có những bước phát triển quan trọng về số lượng lẫn quy mô và giá trị đóng góp của khu vực này vào GDP của Tỉnh. Tuy nhiên, mức độ đóng góp của loại hình doanh nghiệp này vẫn còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân là do doanh nghiệp bị hạn chế về nguồn vốn kinh doanh, quy mô doanh nghiệp nhỏ, khả năng cạnh tranh với các loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn thấp Để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn, cần có các giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn cho doanh nghiệp khu vực này. • Từ khóa: Doanh nghiệp, cấu trúc vốn, Thái Nguyên, vốn chủ sở hữu. Thực trạng cấu trúc vốn tại các DNNVV ở Thái Nguyên Nghiên cứu thực trạng cấu trúc của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, các DN chưa quan tâm đến cấu trúc vốn, do hiện vẫn còn nhiều DN chưa sử dụng phương thức nợ dài hạn, hoặc chưa thực hiện việc xây dựng cấu trúc vốn. Không chỉ ở Thái Nguyên, tình trạng này diễn ra ở hầu hết trên khắp cả nước. Để phân tích đầy đủ về cấu trúc vốn của các DNNVV, cần sử dụng các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc vốn cụ thể như: Hệ số vốn chủ sở hữu/tổng vốn, hệ số nợ/tổng vốn, hệ số nợ dài hạn trên/vốn, hệ số vốn chủ sở hữu/nợ dài hạn. Hệ số vốn chủ sở hữu/tổng vốn Khảo sát cho thấy, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014, tỷ trọng vốn chủ sở hữu/nguồn vốn tại các DNNVV ở tỉnh Thái Nguyên có xu hướng giảm dần, năm 2010 chiếm 28,39%, năm 2011 tăng lên 33,23%, các năm tiếp theo 2012, 2013, 2014 giảm liên tục. Đến năm 2014, hệ số vốn chủ sở hữu/tổng vốn kinh doanh của các DNNVV chỉ còn chiếm 25,52%. Hệ số tự chủ về tài chính của các DNNVV tỉnh Thái Nguyên có sự khác biệt giữa các loại hình DN khác nhau. Đối với loại hình DN là công ty TNHH và .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.