Những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình giá gốc trong kế toán

Một thực tế khó có thể phủ nhận là trong khuôn khổ các quy định về kế toán các nước hiện nay, giá gốc vẫn là cơ sở tính giá cơ bản để tính giá các đối tượng kế toán. Bài viết sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này. . | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH GIÁ GỐC TRONG KẾ TOÁN ThS. NGUYỄN TUẤN DUY - Công ty Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam Giá gốc là mô hình tính giá truyền thống trong suốt tiến trình phát triển của kế toán. Trong những năm gần đây, cùng với những biến chuyển cơ bản trong môi trường kinh tế, tài chính toàn cầu, các lý thuyết kế toán mới xuất hiện đề xuất các cơ sở tính giá khác thay thế cho giá gốc như: Giá hiện hành, giá đầu ra, giá trị hợp lý. Điều này khiến cho mô hình giá gốc đứng trước những thách thức rất lớn trong việc giữ vị trí là cơ sở tính giá cơ bản nhất của kế toán. Tuy nhiên, một thực tế khó có thể phủ nhận là trong khuôn khổ các quy định về kế toán các nước hiện nay, giá gốc vẫn là cơ sở tính giá cơ bản để tính giá các đối tượng kế toán. Bài viết sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này. • Từ khóa: Mô hình, giá gốc, kế toán, kinh tế. Giá gốc trong tiến trình phát triển của kế toán Giá gốc được các nhà nghiên cứu thừa nhận là cơ sở tính giá truyền thống trong suốt tiến trình phát triển của kế toán hiện đại. Ban đầu, khi các lý thuyết kế toán chưa hình thành một cách có hệ thống, sử dụng giá gốc đã trở thành thông lệ kế toán phổ biến trong thực tiễn kế toán từ thế kỷ XII đến thế kỷ XVIII. Trong giai đoạn từ thế kỷ thứ XIX, khi các quy định về kế toán hình thành ở các nước châu Âu như ở Anh, Đức, Pháp, giá gốc cũng là nguyên tắc tính giá được đề cập trong các quy định về kế toán. Tuy nhiên, trong các quy định này, giá gốc không phải là cơ sở tính giá duy nhất có thể áp dụng. Cũng trong giai đoạn này, các quy định về kế toán của Mỹ cũng được hình thành, trong đó không có quy định bắt buộc phải sử dụng cơ sở tính giá cụ thể nào. Do các quy định của pháp luật chưa cụ thể, nên thực tiễn kế toán thời kỳ này cũng rất đa dạng xét về góc độ cơ sở tính giá. Sự lạm dụng cơ sở tính giá hiện hành được cho là một trong những nguyên nhân gây ra các cuộc khủng hoảng kinh tế trong giai đoạn này, nổi bật là cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.