Bàn về chính sách phát triển ngành rượu – bia – nước giải khát của Việt Nam

Ngành Bia – rượu – nước giải khát có hiệu quả kinh tế cao so với nhiều ngành công nghiệp khác. Sự phát triển của ngành này có tác động tích cực, góp phần thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển như: Nông nghiệp, giao thông vận tải, cơ khí, hóa sinh, sản xuất bao bì. Mời các bạn cùng tìm hiểu các chính sách phát triển ngành rượu – bia – nước giải khát của Việt Nam qua bài viết sau. | TÀI CHÍNH - Tháng 6/2016 BÀN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH RƯỢU – BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT CỦA VIỆT NAM ThS. VŨ QUANG HẢI Ngành Bia – rượu – nước giải khát có hiệu quả kinh tế cao so với nhiều ngành công nghiệp khác. Sự phát triển của ngành này có tác động tích cực, góp phần thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển như: nông nghiệp, giao thông vận tải, cơ khí, hóa sinh, sản xuất bao bì. Chính vì vậy, Nhà nước cần có những chính sách phù hợp, để thúc đẩy ngành Bia – rượu – nước giải khát phát triển bền vững và hội nhập thành công. • Từ khóa: Doanh nghiệp, ngành Bia – rượu - nước giải khát, hội nhập, cạnh tranh, chính sách. Hiệu quả trong thu nộp ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm Trong giai đoạn 2010 – 2015, ngành Bia – rượu – nước giải khát Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định và bền vững. Ngành Bia – rượu - nước giải khát đã góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trên khắp cả nước, đồng thời, đóng góp vào ngân sách nhà nước (NSNN) gần tỷ đồng, chiếm 3% tổng thu NSNN. Theo Báo cáo của Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương), sản lượng bia cả nước năm 2010 là triệu lít, năm 2012 là 2,978 triệu lít. Năm 2008, lợi nhuận trước thuế của ngành Bia chỉ đạt tỷ đồng, đến năm 2013 là tỷ đồng. Cũng theo báo cáo, năm 2012 tính riêng khu vực sản xuất bia, nộp ngân sách của các doanh nghiệp (DN) chiếm gần 4,5% số thu NSNN thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh (không kể thu từ dầu thô, hải quan và viện trợ không hoàn lại), đạt tỷ đồng. Một loạt các hoạt động khác ở khu vực dịch vụ, thương mại, vận tải, bán buôn, bán lẻ hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh của DN cũng phát sinh những khoản thu đáng kể cho ngân sách. Tổng các nguồn thu khác liên quan tới bia năm 2012 là tỷ đồng: Thuế VAT từ dịch vụ là tỷ đồng, thuế VAT từ bán lẻ là tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là tỷ đồng, thuế xuất, nhập khẩu là 244 tỷ đồng Cả nước hiện có khoảng 129 cơ sở sản xuất bia, tập trung chủ yếu ở .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG