Điểm sáng phát triển nông nghiệp đô thị ở Hải Phòng

Quá trình phát triển nông nghiệp của TP. Hải Phòng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Đó là tình trạng đô thị hóa diễn ra quá nhanh đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn; nông dân mất đất canh tác cùng với thiếu việc làm tại khu vực nông thôn, nông nghiệp làm gia tăng sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm xã hội. Mời các bạn cùng tìm hiểu những điểm điểm sáng phát triển nông nghiệp đô thị ở Hải Phòng qua bài viết. | TÀI CHÍNH - Tháng 6/2016 ĐIỂM SÁNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở HẢI PHÒNG ThS. HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH Quá trình phát triển nông nghiệp của TP. Hải Phòng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Đó là tình trạng đô thị hoá diễn ra quá nhanh đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn; Nông dân mất đất canh tác cùng với thiếu việc làm tại khu vực nông thôn, nông nghiệp làm gia tăng sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm xã hội. Phát triển nền nông nghiệp đô thị - sinh thái bền vững, xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù của Hải Phòng là định hướng quan trọng. • Từ khóa: Nông nghiệp đô thị, kinh tế nông thôn, nông thôn mới. Kết quả tích cực, đúng định hướng Hải Phòng là thành phố cảng, đô thị loại I cấp quốc gia; là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Thành phố liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ chiếm 90% trong GDP. Tuy nhiên, hiện nay Hải Phòng vẫn còn 55,27% dân số ở khu vực nông thôn, diện tích đất nông nghiệp hơn 55 nghìn ha. Do vậy, kinh tế nông thôn vẫn giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế của Thành phố. Phải phát triển nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa như thế nào cho phù hợp, hiệu quả vẫn luôn là nỗi trăn trở của Thành phố. Hiện nay, vấn đề phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP. Hải Phòng bước đầu đạt được những hiệu quả tích cực. Giai đoạn 2010 - 2014, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt 4,2%/ năm. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản, tỷ trọng thủy sản tăng từ 24,1% (năm 2010) lên 34,9% (năm 2014). Thành phố xây dựng được khu phát triển nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên với quy mô và công nghệ hiện đại nhất miền Bắc. Trong 5 năm qua, Thành phố triển khai hơn 200 nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào việc lai tạo giống cây trồng, vật nuôi mới, xây dựng và ứng dụng các quy trình công nghệ mới.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.