Thu chi ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015. Mời các bạn cùng tìm hiểu các số liệu cụ thể về các nguồn thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2016. | TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa ước đạt 383,2 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán năm, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2015; Thu từ dầu thô đạt 20,3 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2% dự toán năm, giảm 44,8% so cùng kỳ năm 2015; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41,9% dự toán, giảm 2,2% so cùng kỳ năm 2015; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 72 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, giảm 2,2% so cùng kỳ. Tổng chi NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 562,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, chi NSNN cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tính đến ngày 20/6/2016, vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt xấp xỉ 24% (so cùng kỳ năm 2015 đạt 39,8%); vốn trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 17,3% (cùng kỳ năm 2015 đạt 30,8%). Nguồn: Bộ Tài chính THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BẢNG 1: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HSX THÁNG 6/2016 Tuần từ 1/6 – 3/6 Tuần từ 6/6 – 10/6 Tuần từ 13/6– 17/6 Tuần từ 20/6 – 24/6 Tuần từ 27/6 – 30/6 VN-Index (điểm) 619,86 - 621,88 620,05 - 629,84 623,58 - 619,25 626,46 - 620,77 621,27 - 632,26 KLGD (cổ phiếu) GTGD (tỷ VND) Nguồn: HSX BẢNG 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HNX THÁNG 6/2016 Tuần từ 1/6 – 3/6 Tuần từ 6/6 – 10/6 Tuần từ 13/6– 17/6 Tuần từ 20/6 – 24/6 Tuần từ 27/6 – 30/6 HNX-Index (điểm) 81,93 - 82,66 82,65 - 84,85 84,3 - 83,92 84,37 - 83,62 83,53 - 84,72 KLGD (cổ phiếu) 1750,52 3740,07 2507,53 GTGD (tỷ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG