Phát triển lĩnh vực kiểm toán độc lập tại Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị

Hoạt động kiểm toán độc lập đã trở thành nhu cầu cần thiết để công khai, minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ThS. ĐÀO THỊ HẰNG - Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, lĩnh vực kiểm toán độc lập Việt Nam đã dần khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường và trở thành bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Hoạt động kiểm toán độc lập đã trở thành nhu cầu cần thiết để công khai, minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. • Từ khóa: Kiểm toán độc lập, kinh tế thị trường, kiểm toán viên, chứng nhận hành nghề. Vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường Năm 1991, trước đòi hỏi của công cuộc đổi mới, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, thị trường dịch vụ kiểm toán độc lập được hình thành với việc ra đời hai công ty kiểm toán đầu tiên của Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, gồm VACO (nay là Deloitte) và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, với sự quan tâm của Bộ Tài chính, sự lớn mạnh của Hội nghề nghiệp và sự tăng trưởng nhanh của các doanh nghiệp (DN) kiểm toán, thị trường kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã có bước tiến nhanh đáng ghi nhận. Thống kê của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho thấy, trong 25 năm qua, từ chỗ chỉ có 02 công ty kiểm toán độc lập, đến nay thị trường dịch vụ kiểm toán độc lập đã có gần 150 công ty được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, với gần người lao động đang làm việc tại các DN kiểm toán trên khắp cả nước. Thống kê mới nhất của tổ chức nghề nghiệp kiểm toán cũng cho thấy, năm 2014, tổng doanh thu toàn ngành Kiểm toán độc lập đạt tỷ đồng, trong đó, mảng dịch vụ chính yếu của khối công ty kiểm toán là dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG