Hoàn thiện hệ thống định mức và dự toán chi phí trong doanh nghiệp may

Bài viết đánh giá về thực trạng công tác xây dựng định mức và dự toán chi phí tại doanh nghiệp may ở nước ta hiện nay và đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống định mức và dự toán chi phí trong thời gian tới. nội dung chi tiết. | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP MAY NCS. NGUYỄN HẢI HÀ - Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định Dệt may là một trong những lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất từ việc Việt Nam gia nhập các Hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được cơ hội này và nâng cao sức cạnh tranh, tới đây, doanh nghiệp may Việt Nam cần quan tâm đến việc thiết lập hệ thống định mức và dự toán chi phí từ việc tổ chức nguồn cơ sở dữ liệu đến việc phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình xây dựng thông tin. Bài viết đánh giá về thực trạng công tác xây dựng định mức và dự toán chi phí tại doanh nghiệp may ở nước ta hiện nay và đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống định mức và dự toán chi phí trong thời gian tới. • Từ khóa: dự toán chi phí, doanh nghiệp may, chi phí gián tiếp, hệ thống định mức. Thực trạng công tác xây dựng định mức và dự toán chi phí tại doanh nghiệp may Trong những năm qua, các doanh nghiệp (DN) may đã có cơ sở và nền tảng tương đối tốt của hệ thống dự toán chi phí là công tác định mức chi phí. Tuy nhiên, việc điều chỉnh định mức chưa kịp thời và còn có nhiều yếu tố chi phí trong sản xuất chưa được lập định mức như chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm, thiệt hại trong sản xuất, thiệt hại do sản phẩm hỏng. Hơn nữa, việc sử dụng và phát huy tính hiệu quả của hệ thống định mức cũng chưa được triệt để. Các DN chỉ sử dụng định mức để tính toán giá thành định mức trong từng trường hợp cụ thể và là một trong những căn cứ để quyết định nhận đơn đặt hàng. Hiện nay, có khá nhiều DN may đã và tiến hành xây dựng hệ thống định mức chi phí. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có một số khó khăn thường thấy ở các DN: Năng lực xây dựng định mức còn hạn chế, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận; Nguồn tài chính hạn hẹp; Nhận thức chưa đầy đủ về công tác xây dựng định mức Bên cạnh đó, hiện nay rất ít DN tiến hành lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh và chuyển đổi các định mức vật tư - kỹ thuật đang được

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.