Vai trò của báo cáo phát triển bền vững đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Bài viết khái quát về xu thế áp dụng báo cáo bền vững trên thế giới và thực trạng tại Việt Nam, từ đó đưa ra kiến nghị để báo cáo bền vững được phổ biến và phát huy tác dụng tích cực trong thời gian tới. nội dung chi tiết. | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VAI TRÒ CỦA BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP NCS. PHẠM THỊ MINH HỒNG - Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân Báo cáo phát triển bền vững được coi là công cụ đo đếm, công bố, giải trình và cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các bên có liên quan về hoạt động phát triển bền vững. Dù rất phổ biến trên toàn thế giới, song báo cáo phát triển bền vững vẫn còn tương đối mới mẻ đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Mới đây, Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán công bố thông tin về phát triển bền vững. Bài viết khái quát về xu thế áp dụng báo cáo bền vững trên thế giới và thực trạng tại Việt Nam, từ đó đưa ra kiến nghị để báo cáo bền vững được phổ biến và phát huy tác dụng tích cực trong thời gian tới. • Từ khóa: Báo cáo phát triển bền vững, báo cáo tài chính, chiến lược kinh doanh, GRI. Thực tiễn áp dụng Báo cáo phát triển bền vững Thống kê cho thấy trong năm 2014 đã có trên 600 doanh nghiệp (DN) từ 65 quốc gia tham gia lập báo cáo phát triển bền vững. Trong đó, các nước có số DN tham gia lập báo cáo bền vững nhiều nhất là Australia, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Mỹ. Có trên 30 quốc gia đưa ra quy định pháp lý về báo cáo bền vững, trong đó 65% là quy định mang tính bắt buộc. Báo cáo Trách nhiệm xã hội DN toàn cầu năm 2013 của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp quốc đã khảo sát và cho kết quả: 96% Giám đốc điều hành cho rằng những vấn đề bền vững phải được lồng ghép đầy đủ vào trong chiến lược và các hoạt động của công ty; 93% Giám đốc điều hành cho rằng những vấn đề bền vững sẽ là then chốt đối với sự thành công của DN trong tương lai; 88% Giám đốc điều hành cho rằng, nên lồng ghép vấn đề bền vững vào chuỗi cung ứng của DN. Về cách trình bày báo cáo bền vững, kết quả khảo sát của Hội đồng DN vì sự Phát triển Bền vững Thế giới cho thấy: 80% các thành viên lập báo cáo bền vững theo một báo cáo .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.