Quyết liệt cải cách hành chính thuế, hải quan hỗ trợ sản xuất - kinh doanh phát triển

Các chính sách, thủ tục về thuế và hải quan luôn được coi là mắt xích quan trọng nhất trong tiến trình cải cách cơ chế chính sách tài chính, thủ tục hành chính gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mời các bạn cùng tìm hiểu các chính sách cải cách hành chính thuế, hải quan nhằm hỗ trợ sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp. | TÀI CHÍNH - Tháng 8/2016 Quyết liệt cải cách hành chính thuế, hải quan hỗ trợ sản xuất - kinh doanh phát triển Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Các chính sách, thủ tục về thuế và hải quan luôn được coi là mắt xích quan trọng nhất trong tiến trình cải cách cơ chế chính sách tài chính, thủ tục hành chính gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo tinh thần của Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014, 2015 và 2016 của Chính phủ. Trong những năm gần đây, cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện thường xuyên, liên tục theo Chiến lược cải cách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. • Từ khóa: Thuế, hải quan, thủ tục hành chính, doanh nghiệp, người nộp thuế Đột phá trong cải cách hành chính thuế, hải quan Trong những năm qua, có thể thấy, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, hải quan, đã được lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Thuế, lãnh đạo Tổng cục Hải quan thực hiện thường xuyên, liên tục theo Chiến lược cải cách được Thủ tướng Chính phủ phê duyêt. Đối với ngành Thuế là Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011. Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 8/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược và “Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020”. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, ngành Tài chính đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 19/ NQ-CP qua các năm 2014, 2015 và 2016. Kết quả công tác cải cách về thể chế cũng như cải cách về TTHC có bước đột phá đáng kể, từ khâu chỉ đạo quyết liệt sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính đến khâu triển khai thực hiện tích cực, nhanh chóng của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Nỗ lực trong cải cách hành chính của ngành Tài chính đã được cộng đồng doanh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG