Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trên thị trường chứng khoán

Để nâng cao khả năng tiếp cận và huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán cũng như chất lượng của các doanh nghiệp, trong những năm qua nhiều cơ chế, chính sách đã tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, hệ thống luật pháp trong nước và từng bước tiếp cận thông lệ quốc tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết. | CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH Tài chính GÓP PHẦN nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ThS. Đặng Tài An Trang - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vai trò và vị thế trong nền kinh tế, trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Để nâng cao khả năng tiếp cận và huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán cũng như chất lượng của các doanh nghiệp, trong những năm qua nhiều cơ chế, chính sách đã tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, hệ thống luật pháp trong nước và từng bước tiếp cận thông lệ quốc tế. Những cơ chế, chính sách này đã phát huy nhiều hiệu quả tích cực và cần được bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới. • Từ khóa: Thị trường chứng khoán, doanh nghiệp, vốn, trái phiếu doanh nghiệp, kinh tế. Khẳng định vai trò quan trọng trong huy động vốn cho doanh nghiệp và nền kinh tế Việc ra đời thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam được đánh giá là một trong những sự kiện nổi bật về những thành tựu đạt được trong tiến trình cải cách, đổi mới kinh tế ở nước ta, qua đó đã góp phần hoàn thiện nền kinh tế thị trường, hệ thống tài chính – tiền tệ theo hướng hiện đại và hình thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Từ mốc ban đầu chỉ có 2 doanh nghiệp (DN) niêm yết với vốn hóa thị trường chỉ đạt 986 tỷ đồng, chiếm 0,28% GDP vào năm 2000, đến nay, TTCK Việt Nam đã có 686 công ty niêm yết trên 2 Sở Giao dịch chứng khoán và trên 300 công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM, quy mô niêm yết đã tăng lần. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần nghìn tỷ đồng, tăng lần so với năm 2000 và tăng 2 lần so với năm 2010. Giá trị dư nợ trái phiếu hiện chiếm khoảng 24% GDP, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đến tháng 6/2016 đạt trên 37% GDP. Tính chung cả cổ phiếu và trái phiếu, quy mô TTCK chiếm khoảng 61% GDP. Giá trị giao dịch cổ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    9    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.