Thông tư số 83/2016/TT-BTC: Cụ thể hóa các ưu đãi về thuế trong thu hút đầu tư

Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư đã đưa ra nhiều ưu đãi đầu tư, trong đó, các quy định ưu đãi về thuế thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu thông tư này qua nội dung bài viết. | TÀI CHÍNH - Tháng 8/2016 Thông tư số 83/2016/TT-BTC: Cụ thể hóa các ưu đãi về thuế trong thu hút đầu tư ThS. Lê Mạnh Thắng Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư đã đưa ra nhiều ưu đãi đầu tư, trong đó, các quy định ưu đãi về thuế thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Để các ưu đãi đến với doanh nghiệp, tạo hấp dẫn cho môi trường đầu tư, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/ NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016 • Từ khóa: Ưu đãi, đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp, xuất nhập khẩu, đất phi nông nghiệp. Các ưu đãi đầu tư chung Với tinh thần đổi mới, cải cách, tạo sự hấp dẫn cho môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam, Luật Đầu tư 2014 và Nghị định hướng dẫn Luật của Chính phủ đã có nhiều quy định thông thoáng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, các hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Luật Đầu tư 2014 gồm: (i) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế TNDN; (ii) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư là: Dự án đầu tư quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Dự án đầu tư quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/NĐ-CP được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.