Yếu tố quyết định giá cổ phiếu niêm yết và hàm ý chính sách

Qua việc nghiên cứu tác động của các yếu tố vi mô và vĩ mô đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết, nghiên cứu đưa ra nhiều hàm ý chính sách đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. nội dung chi tiết. | Diễn đàn khoa học Yếu tố quyết định giá cổ phiếu niêm yết và hàm ý chính sách PGS., TS. Phạm Hữu Hồng Thái, ThS. Lê Dũng Hiệp Thông qua việc sử dụng số liệu của 200 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2015, kết hợp với phương pháp hồi quy bảng, nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu như: Tỷ lệ chi trả cổ tức, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, tỷ lệ lạm phát, giá trị ròng trên mỗi cổ phiếu Qua việc nghiên cứu tác động của các yếu tố vi mô và vĩ mô đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết, nghiên cứu đưa ra nhiều hàm ý chính sách đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. • Từ khóa: giá cổ phiếu, tỷ lệ chi trả cổ tức, giá trị ròng, tỷ lệ lạm phát, EPS. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Giá cổ phiếu là một trong những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư (NĐT) cân nhắc khi quyết định đầu tư. Đây cũng là yếu tố mà bất kỳ công ty niêm yết cũng quan tâm bởi nó ảnh hưởng đến giá trị tài sản công ty, các quyết định mua hoặc bán cổ phiếu của cổ đông và đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến việc ra quyết định của nhà quản trị cũng như vị thế của công ty trên thị trường. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về các yếu tố tác động tới giá cổ phiếu và kết quả đã tìm ra các yếu tố tác động như: Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (NAVPS), tỷ lệ cổ tức (DIV), thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), tỷ lệ lạm phát (INF), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Nghiên cứu của Abdullah Al Masum (2012) về cổ tức và tác động của nó đến giá cổ phiếu đã sử dụng dữ liệu bảng được lấy từ thị trường chứng khoán (TTCK) Dhaka của Bangladesh giai đoạn năm 20072011 với việc sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính, chạy các kiểm định REM, FEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ cổ tức (DY) tác động tiêu cực với giá chứng khoán và các tác động có ý nghĩa trong cả hai mô hình FEM và REM. Trong khi, tỷ lệ lợi nhuận giữ lại (RR) tác động tích cực đến giá chứng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.