Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin kế toán hiệu quả cho doanh nghiệp bán lẻ

Việc phân tích tình hình tài chính, dòng tiền, vòng quay hàng tồn kho luôn là hoạt động được doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bán lẻ quan tâm đặc biệt. Việc xây dựng mô hình hệ thống cung cấp thông tin kế toán phù hợp sẽ giúp nhà quản trị ra các quyết định một cách chính xác, qua đó, làm giảm thiểu rủi ro và gia tăng năng lực cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh hội nhập hiện nay. | TÀI CHÍNH - Tháng 8/2016 Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin kế toán hiệu quả cho doanh nghiệp bán lẻ ThS. Đàm Thị Thanh Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình ngầm Việt Nam Việc phân tích tình hình tài chính, dòng tiền, vòng quay hàng tồn kho luôn là hoạt động được doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bán lẻ quan tâm đặc biệt. Việc xây dựng mô hình hệ thống cung cấp thông tin kế toán phù hợp sẽ giúp nhà quản trị ra các quyết định một cách chính xác, qua đó, làm giảm thiểu rủi ro và gia tăng năng lực cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh hội nhập hiện nay. • Từ khóa: Doanh nghiệp, hàng tồn kho, phần mềm kế toán, thông tin, tài chính. Thực tế xây dựng hệ thống cung cấp thông tin kế toán của doanh nghiệp bán lẻ Theo khảo sát cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp (DN) bán lẻ chưa đánh giá được hết tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính, dòng tiền, vòng quay hàng tồn kho. Chính các nhà quản trị của các DN bán lẻ thường quan tâm nhiều đến mục tiêu ngắn hạn như: Chỉ tập trung cho việc tiêu thụ hàng (bán được nhiều hàng nhất), tạo nhiều lợi nhuận nhất mà không quan tâm hay chú trọng đến việc xây dựng hay quản lý chu trình bán hàng thuận tiện nhất; kết hợp với các báo cáo bán hàng từ các cửa hàng bán lẻ, báo cáo so sánh giữa các cửa hàng bán lẻ, báo cáo dòng tiền hay phân tích tình hình kinh doanh, báo cáo quản trị Để các nhà quản trị của các DN bán lẻ nói riêng và DN Việt Nam nói chung nhận định đúng tầm quan trọng của hệ thống cung cấp thông tin kế toán, bài viết đã nghiên cứu vai trò, bản chất của một hệ thống cung cấp thông tin kế toán: không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức vận hành phần mềm kế toán DN, mà còn tác động tích cực đến việc ra quyết định quản lý tại các DN bán lẻ. Trên cơ sở nghiên cứu các DN tham gia vào chuỗi cung ứng bán lẻ có trên 500 mã sản phẩm hàng hóa (diện tích sử dụng trên 200m2), quy trình thu thập và xử lý thông tin của các DN bán lẻ được bài viết mô phỏng cụ thể qua Hình 1. Theo khảo sát, phần

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    45    3    19-09-2021