Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu xây dựng chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn Thể thao nâng cao theo chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (Dẫn chứng môn Thể thao nâng cao điền kinh)

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và các định hướng trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn, luận án tiến hành xác định tiêu chí, nội dung và xây dựng chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học Thể thao nâng cao điền kinh (tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá trình độ thể lực, kỹ thuật và nghiệp vụ sư phạm TDTT, kỹ năng nghề nghiệp.) trong chương trình đào tạo của nhân sư phạm GDTC của trường ĐHSP TDTT Hà Nội, góp phần nâng hiệu quả của quá trình đào tạo theo nhu cầu xã hội. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.