Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954-1975)

Luận án hướng đến việc tìm ra quy luật vận động của tùy bút ở đô thị miền Nam thông qua nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của thể loại này, đánh giá một cách có hệ thống, đầy đủ và khách quan về tùy bút ở đô thị miền Nam cả về thành tựu và hạn chế, Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC BÙI TIẾN SỸ ĐẶC ĐIỂM TÙY BÚT Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM (1954 – 1975) LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM HUẾ - NĂM 2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC BÙI TIẾN SỸ ĐẶC ĐIỂM TÙY BÚT Ở ĐÔ THỊ MIỀN NAM (1954 – 1975) Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 62 22 01 21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. NGUYỄN PHONG NAM 2. TS. HÀ NGỌC HÒA HUẾ - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Nguyễn Phong Nam và TS Hà Ngọc Hòa, những người thầy, đã tận tình chỉ dạy, hướng dẫn, đóng góp những ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận án trong điều kiện tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn cơ quan nơi tôi đang công tác; lãnh đạo Khoa Ngữ văn, Phòng Sau Đại học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã quan tâm, tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, quý thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, những người đã luôn động viên, khuyến khích, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Tác giả Bùi Tiến Sỹ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực, đảm bảo độ chuẩn xác. Các tài liệu tham khảo, trích dẫn có xuất xứ rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình. Huế, tháng 12 năm 2016 Tác giả Bùi Tiến Sỹ MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 2 3. Phƣơng pháp nghiên cứu . 3 4. Đóng góp mới của luận án 4 5. Bố cục của luận án .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG