Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu hệ thống quản lí quá trình Đào tạo theo tín chỉ theo cách tiếp cận trách nhiệm, nhiệm vụ của từng chủ thể, dựa trên những vị trí công việc đã được phân cấp, phân nhiệm; Luận án tiến hành đề xuất các giải pháp quản lí, nhằm đáp ứng yêu cầu của Đào tạo theo tín chỉ và định hướng phát triển các trường thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM CAO THỊ CHÂU THỦY QUẢN LÍ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM CAO THỊ CHÂU THỦY QUẢN LÍ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số : 62 14 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: - . Nguyễn Hữu Châu - PGS. TS. Vương Thanh Hương HÀ NỘI, 2016 Lời cảm ơn Có được sự trưởng thành hơn trong hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học từ việc hoàn thành luận án này, tôi xin bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến: Lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Thầy, Cô, cán bộ hỗ trợ hoạt động đào tạo - những người đã tổ chức đào tạo, truyền thụ, chia sẻ những tri thức khoa học và các kinh nghiệm quý báu cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn tới giảng viên, cán bộ viên chức khoa Giáo dục trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, cùng với gia đình, người thân và các học viên nghiên cứu sinh khóa 2012 chuyên ngành Quản lí giáo dục đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, cũng như động viên tinh thần giúp tôi thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu. Đặc biệt, tôi bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn sâu sắc đến GS. TS. Nguyễn Hữu Châu và . Vương Thanh Hương - người Thầy, Cô có tâm sáng của nhà khoa học, nhà giáo đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu; Qua đó tôi học được tinh thần làm việc khoa học và có được sự vững vàng hơn trong nghề giáo. Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận án Cao Thị Châu Thủy 1 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đề tài luận án tiến sĩ “Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của . Nguyễn Hữu Châu và . Vương Thanh Hương. Những thông tin .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG