Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 SGK Toán 5

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập trang 9 Toán 5. Tài liệu gồm các gợi ý và hướng dẫn giải cho từng bài tập sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức lý thuyết, biết cách phân loại các dạng bài tập về phân số thập phân. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em biết thêm những phương pháp giải bài tập hiệu quả hơn. | Bài 1 trang 9 SGK Toán 5 Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số: Hướng dẫn giải bài 1 trang 9 SGK Toán 5 Bài 2 trang 9 SGK Toán 5 Viết các phân số sau thành phân số thập phân:  ;   ;   . Hướng dẫn giải bài 2 trang 9 SGK Toán 5   ;       ;      . Bài 3 trang 9 SGK Toán 5  Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:   ;    ;   . Hướng dẫn giải bài 3 trang 9 SGK Toán 5   ;                                    ;   . Bài 4 trang 9 SGK Toán 5    .                                 .  ;            .                                .  . Hướng dẫn giải bài 4 trang 9 SGK Toán 5   ;          ;          ;          . Bài 5 trang 9 SGK Toán 5  Một lớp học có 30 học sinh, trong đó  số học sinh là học sinh giỏi toán,  số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt? Hướng dẫn giải bài 5 trang 9 SGK Toán 5 Số học sinh giỏi toán là: 30 x  = 9 (học sinh) Số học sinh giỏi tiếng việt là: 30 x  = 6 (học sinh). Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập dưới đây: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 8 SGK Toán 5 >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 10 SGK Toán .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    10    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.